01.07.2019 - Oтворени повици

Автоматска дистрибуција 2019

Автоматска дистрибуција (Distribution Automatic Support 2019-Call EACEA /27/2018) 

Статус Рок Повик
Отворен

05/09/19 – 12:00 (CET/CEST) EACEA /27/2018