01.07.2019 - Oтворени повици

Дистрибуција (автоматска поддршка) 2020

Статус Рок Повик
затворен 08/09/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time)

29/10/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time)

EACEA /22/2019

Онлајн насоки за повикот