30.09.2019 - Oтворени повици

Ко-продукциски фондови 2020

 

Статус Рок Повик
Затворен 15/01/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA 29/2019

 

Кој може да аплицира: апликантот мора да има ко-продукциски фонд којшто е активен најмалку 12 месеци и чија главна активнсот е поддршката на интернационални ко-продукции

Онлајн насоки за повикот

Документ en_call_notice_coprod_funds_29-2019

Последни резултати (повик: EACEA-29-2019)