30.09.2019 - Oтворени повици

Развој на видео игри 2020

 

Статус Рок Повик
Затворен 12/02/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/19/2019

 

Наменет за: компании регистрирани за продукција на видео игри

За какви активности се дава поддршка: развој на наративни видео игри наменети за комерцијална дистрибуција

Онлајн насоки за повикот

Документ: devvg2020_en