27.09.2019 - Oтворени повици

Фестивали 2020

 

Статус Рок Повик
Затворен
  • 21/11/19 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time)
  • Продолжен рок до 21/05/20
  • 23/04/20 17:00 (CET/CEST, Brussels time)
EACEA/26/2019

Акција 1 Поддршка за филмски фестивали

Акција 2 Поддршка за европска мрежа од фестивали

Онлајн насоки за повикот

Документ: en_festivals_eacea-26-2019