30.09.2019 - Oтворени повици

Дистрибуција (селективна шема) 2020

Статус Рок Повик
Затворен 10/12/19 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time)

16/06/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time)

EACEA 21/2019

Кој може да аплицира: продажни агенти

Aктивности кои се финансираат: кампањи координирани од продажен агент за пан-европска дистрибуција на европски филмови надовор од земјата од која потекнува филмот.

Документ: short_call_selective_-21-2019_-en

Последни резултати  (повик: Selective Scheme EACEA/21/2019)