30.09.2019 - Oтворени повици

Онлајн промоција на европски аудиовизуелни дела 2020

Статус Рок Повик
Затворен

Продолжен рок до 05/05/20

07/04/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time)

EACEA 23/2019

 

Кој може да аплицирa:  компании, НВО, асоцијации, општини

Повикот вклучува три различни акции за кои може да се аплицира

Акција 1: промоција и маркетинг на ВОД платформи (VOD—video on demand)

Наменета за: постоечки VOD платформи

 

Акција 2: Соработка помеѓу европски ВОД платформи

Наменета за: конзорциум од најмалку 3 ВОД платформи

 

Акција 3: иновативни стратегии и алатки преку  кои ќе се зголеми дистрибуцијата, промоцијата и циркулацијата на европските аудиовизуелни дела, вклучувајќи и иницијативи за развој на публика на европскиот филм.

Онлајн насоки за повикот. 

Документ: en_10