30.09.2019 - Oтворени повици

Пристап до маркети 2020

Статус рок повик
затворен 06/02/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/27/2019

 

Поддршка на активности во и надвор од земјите членки на МЕДИА програмата.

Наменет за:

Акција 1: Физички маркети на европските аудиовизелни професионалци

Акција 2: Промотивни активности на европските дела

Активности мора да започнат во периодот 01/07/2020 and 30/06/2021

Онлајн насоки за повикот

Документ: en_call_for_proposals-access_to_market_eacea-27-2019_en.doc

Резултати од повик EACEA-27-2019 Market Access