30.09.2019 - Oтворени повици

Развој на збирни проекти 2020

 

Статус Рок повик
затворен 04/02/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/18/2019

Кој може да аплицира: независни продуцентски компании

За какви активности се дава поддршка: за развој на минимум 3, максимум 5 проекти

Онлајн насоки за повикот

Документ: devsf2020_en