За Програмата

ФИНАНСИРАЊЕ

Потпрограмата Култура е составена од четири различни финансиски шеми наменети за посебни видови активности:

КАКО ДА АПЛИЦИРАШ?

За инструкции во однос на апликациите контактирајте ја канцеларијата на Креативна Европа за потпрограмата КУЛТУРА, при Агенцијата за филм на РМ.

Контакт: Култура Деск МК

Агенција за филм на Република Македонија
ул. 8 Март бр. 4, 1000 Скопје, Македонија
тел. +389 2 3224 100 / факс. +389 2 3224 111
www.ced.mk / www.filmagency.gov.mk
Владимир Стојчевски – vladimir.stojcevski@ced.mk