Инфо сесии за Креативна Европа

Во текот на јули ќе се одржат инфо сесии за потпрограмите Култура и МЕДИА на Креативна Европа во Куманово, Битола, Тетово, Струмица и Охрид.

Распоред на настани:

  • 11 јули 2018, Занатски дом, Куманово – 11.00 часот
  • 12 јули 2018, НУ Завод и музеј Битола, Битола  – 12.00 часот
  • 13 јули 2018, Општинска сала Тетово – 13.30 часот
  • 16 јули 2018, Дом на АРМ, Струмица – 20.00 часот
  • 20 јули 2018 Општинска сала, Охрид – 11.00 часот „Инфо сесија за Креативна Европа – Потпрограма Култура, Категорија: Проекти за соработка“
  • 20 јули 2018, Филмска Aкадемија, Охрид – 13.00 часот „Важност на регионалната соработка и копродукции во контекст на земји со низок продукциски капацитет и примери на упешни МЕДИА проекти од регионот“ во соработка со Канцелариите на Креативна Европа МЕДИА на Хрватска, Словенија, Србија и Црна Гора. Настанот се организира во рамките на првото издание на Beach Film Festival.
  • 21 јули 2018, Филмска Aкадемија, Охрид – 12.00 часот „Индивидуални консултации за претставници на македонскиот аудиовизуелен сектор“ со Канцелариите на Креативна Европа МЕДИА на Хрватска, Словенија, Србија и Црна Гора. Закажување на mail: vladimir.stojcevski@ced.mk