За Програмата

Финансиска поддршка за европскиот филм и аудиовизуелни индустрии

Photo by Julien Andrieux

Финансирање

Отворени повици

Пазари и Вмрежување

Број на повик: Markets and Networking (CREA-MEDIA-2024-FILMOVE) (претходно познат како Селективна поддршка за дистрибуција) Поддршката за активноста на Пазари и Вмрежување  е наменета за да се зајакне промоцијата на европските содржини на глобалниот пазар и да се поттикне соработката меѓу сите делови од синџирот на аудиовизуелни вредности за ко-креација и промоција на европски аудиовизуелни дела. Кој може […]

Филмови во Движење 2024

Број на повик: Films on the Move (CREA-MEDIA-2024-FILMOVE) (претходно познат како Селективна поддршка за дистрибуција) Поддршката за активноста на Филмови во движење е намената за широката дистрибуција на неодамнешни ненационални европски филмови, охрабрувајќи ги агентите за продажба и дистрибутерите во кино салите да инвестираат во промоција и соодветна дистрибуција на ненационални европски филмови. Кој може да […]

Европски ВОД Мрежи и Оператори 2024

линк: European VOD networks and operators (CREA-MEDIA-2024-VODNET) Оваа година Европската комисија, во рамките на Програмата „Креативна Европа 2021 – 2027“- МЕДИА, го објави Повикот за проекти на европски ВОД мрежи и оператори за 2023 година, со краен рок за поднесување на електронски апликации до 9 април 2024 година. Европски ВОД мрежи и оператори e поддршка наменета […]

Развој на видео игри и VR/AR содржина

Линк: Video Game and Immersive content development (CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM) Повикот за развој на видео игри и VR/AR содржина e поддршка насочена кон зголемување на капацитетот на европските продуценти на видео игри, VR/AR студија и аудиовизуелни продуцентски куќи за развој на видео игри и интерактивни виртуелни искуства што имаат потенцијал да допрат до меѓународната публика. Оваа поддршка има […]

ТВ и Онлајн содржина 2024

Линк: TV and online content (CREA-MEDIA-2024-TVONLINE) Повикот ТВ и онлајн содржина е поддршка насочена кон зголемување на капацитетите на аудиовизуелните продуценти за развој и продукција на проекти со значителен потенцијал да циркулираат низ Европа и пошироко, преку поттикнување на европски и меѓународни копродукции од телевизискиот и онлајн сектор.  Оваа поддршка има за цел: Да ја […]

Иновативни алатки и Бизнис модели 2024

Линк: Innovative tools and business models (CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD) Иновативни Алатки и Бизнис Модели е поддршка насочена кон поттикнување на развојот и/или проширувањето на иновативните алатки и деловни модели за поголема видливост и достапност до публиката, како и разновидност на европските дела во дигиталната ера и/или конкурентноста и/или процесот на позеленување на европската аудиовизуелна индустрија. Целта на овој повик […]

Европски Развој на Групни Проекти 2024

Линк:European slate development (CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE) Европски развој на групни проекти е поддршка насочена кон поттикнување на конкурентноста на европските независни продуцентски куќи и зголемување на нивната економска вредност на пазарот.  Целта на овој повик е да се зголеми капацитетот на продуцентите за развој на проекти со висок потенцијал за циркулирација низ Европа и надвор од неа, […]

Мрежа на Европски Фестивали

Број на повикот:   CREA-MEDIA-2024-FESTNET Мрежа на европски фестивали е поддршка намената за координирани и колаборативни активности помеѓу европските аудиовизуелни фестивали, со цел да се зголеми интересот на публиката за европски филмски и аудиовизуелни содржини и да се промовира нивната циркулација и видливост. Кој може да аплицира? На повикот Мрежа на европски фестивали можат да се пријават […]

Развој на публика и филмска едукација

Рок на аплицрање: 30 март 2023 | 17:00ч.

Европски филмски фестивали

Рок за апилицирање: 9 март 2023 | 17:00ч.

Развој на европски копродукциски проект

Рок за аплицирање: 26.04.2023 | 17:00 ч

Европска филмска продажба

Рок на аплицирање: 20.06.2023| 17ч.

Европски ВОД мрежи и оператори (2022)

Рок на аплицирање: затворен

Европски развој на мали групни проекти

Рок за аплицирање: 01.06.2023 | 17:00ч.

Развој на видео игри и VR/AR содржина

Рок на аплицирање: 01.03.2023 | 17:00ч.

ТВ и онлајн содржина

Рок за аплицирање: 17.01.2023| 17:00ч. и 16.05.2023 | 17:00ч.

Култивирање на европски медиумски таленти и вештини (2022)

Рок за аплицирање: затворен

Иновативни алатки и деловни модели

Рок за аплицирање: 24.01.2023 | 17:00ч.

Европски развој на групни проекти

Рок за аплицирање: 25.01.2023 | 17:00ч.

Европска филмска дистрибуција

Рок на аплицирање: 24.04.2023 | 17:00ч.

МЕДИА 360° (2022)

Рок за аплицирање: затворен

Мрежа на европски фестивали

Рок на аплицирање: затворен

Филмови во движење

Рок на аплицирање: 17.03.2023 | 17:00ч. и 04.07.2023 | 17:00ч.

Новости

23.11.2023

Јавен повик за поддршка за филмови на Европски филмски пазар

EFP (European Film Promotion) објавува јавен повик за поддршка за продажба на филмови за поднесување кампањи за дигитална промоција на неодамнешни европски филмови до купувачи и дистрибутери во земји надвор од Европа на Европскиот филмски пазар (EFM) (15 – 21 февруари 2024 година) Германија – онлајн. Ве молиме поднесете апликации преку следниов линк:  https://application.efp-online.com/ Краен […]

23.11.2023

Отворен повик за меѓународни продуценти кои се пренасочуваат на анимација

CEE Animation и Clermont-Ferrand Short Film Market повторно соработуваат оваа година за да ја донесат работилницата за анимација во Клермон-Феран. 4-дневната работилница е отворена за меѓународни продуценти од сите области на филмската и аудиовизуелната индустрија кои се заинтересирани за продукција на анимирани филмови или тек допрва сакаат да навлезат во овој сектор – по можност, […]

09.10.2023

Креативна Европа Медиа МК на 44-то издание на ИФФК „Браќа...

Меѓународниот филмски фестивал на кинематографери „БРАЌА МАНАКИ“ е првиот и најстар филмски фестивал во светот посветен на кинематографската дејност. Фестивалот кој е започнат во 1979 година расте со голем потенцијал, така што по Декларацијата за независност на Република Македонија, на 8 септември 1991 година бил претворен во Меѓународен фестивал на светските кина застапени со играни филмови, во […]

18.09.2023

Повик за Series Rough Pitch – The Balkan Way 2023

Series Rough Pitch – The Balkan Way e пичинг работилница и онлајн настан кој оваа година ќе се одржи на 30ти октомври. Фокусот на овој настан се ТВ играни серии во фаза на развој од кои 8 избрани проекти ќе имаат можност да се презентираат онлајн со претходно снимени видео пичинзи и индивидуални Q&A сесии […]

ФИНАНСИРАЊЕ

Потпрограмата МЕДИА им овозможува поддршка на независните европски продуценти при развој на филмски проект, дистрибуција и промоција на завршени филмови, како и пристап до филмски маркети и фестивали. Освен што промовирa нови технологии и кофинансира програми за стручно усовршување во секој период од кареиерата на филмските работници, доделува и поддршка која им го олеснува пристапот до финансии.

КАКО ДА АПЛИЦИРАШ?

За инструкции во однос на апликациите контактирајте ја канцеларијата на Креативна Европа за потпрограмата МЕДИА, при Агенцијата за филм на Република Северна Македонија.

Контакт: МЕДИА Деск МК

Е-мејл:  media@ced.mk

Поштенска адреса:

„Агенција за филм на Република Северна Македонија“
ул. 8 Март бр. 4, 1000 Скопје, Северна Македонија

Тел. +389 2 3224 100 / факс. +389 2 3224 111