За Програмата

Финансиска поддршка за европскиот филм и аудиовизуелни индустрии

God exists, her name is Petrunya

Финансирање

Отворени повици

Филмска едукација 2020

  Статус Рок Повик отворен 12/03/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA 25/2019 Онлајн насоки за повикот Документ: support_to_film_education_call_short_notice_25-2019_en

Дистрибуција (автоматска поддршка) 2019

Статус Рок Повик Отворен 07/11/19 - 12:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/29/2018

Развој на видео игри 2020

  Статус Рок Повик Отворен 12/02/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/19/2019   Наменет за: компании регистрирани за продукција на видео игри За какви активности се...

Пристап до маркети 2020

Статус рок повик Отворен 06/02/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/27/2019   Поддршка на активности во и надвор од земјите членки на МЕДИА програмата. Наменет за:...

Развој на збирни проекти 2020

  Статус Рок повик отвoрен 04/02/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/18/2019 Кој може да аплицира: независни продуцентски компании За какви активности се дава поддршка: за...

Ко-продукцсики фондови 2020

  Статус Рок Повик Отворен 15/01/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA 29/2019   Кој може да аплицира: апликантот мора да има ко-продукциски фонд којшто е...

Онлајн промоција на европски аудиовизуелни дела 2020

Статус Рок Повик Отворен 07/04/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA 23/2019   Кој може да аплицирa:  компании, НВО, асоцијации, општини Повикот вклучува три различни акции...

Телевизиско прикажување 2020

  Статус Рок Повик отворен ·         28/11/19 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) ·         14/05/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA 20/2019 Кој може да аплицира: независни продуцентски...

Дистрибуција (селективна шема) 2020

Статус Рок Повик Отворен 10/12/19 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) 16/06/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA 21/2019 Кој може да аплицира: продажни агенти Aктивности кои се...

Фестивали 2020

  Статус Рок Повик Отворен 21/11/19 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) 23/04/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/26/2019 Акција 1 Поддршка за филмски фестивали Акција 2 Поддршка...

Развој на проект (Single project 2020)

Поддршка за развој на поединечен проект (Single Project Development)   СТАТУС РОК ПОВИК ОТВОРЕН 13/11/19 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) 12/05/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/17/2019...

Дистрибуција (автоматска поддршка) 2020

Статус Рок Повик отворен 08/09/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) 29/10/20 - 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA /22/2019 Онлајн насоки за повикот

ФИНАНСИРАЊЕ

Потпрограмата МЕДИА им овозможува поддршка на независните европски продуценти при развој на филмски проект, дистрибуција и промет на завршени филмови, како и пристап до филмски маркети и фестивали. Освен што промовирa нови технологии и кофинансира програми за стручно усовршување во секој период од кареиерата на филмските работници, доделува и поддршка која им го олеснува пристапот до финансии.

КАКО ДА АПЛИЦИРАШ?

За инструкции во однос на апликациите контактирајте ја канцеларијата на Креативна Европа за потпрограмата МЕДИА, при Агенцијата за филм на Република Северна Македонија.

Контакт: МЕДИА Деск МК

Агенција за филм на Република Северна Македонија
ул. 8 Март бр. 4, 1000 Скопје, Северна Македонија
тел. +389 2 3224 100 / факс. +389 2 3224 111
www.ced.mk / www.filmagency.gov.mk
Бистра Георгиева – bistra.georgieva@ced.mk