Публикации

Брошура МЕДИА 2014-2020

МЕДИА Деск МК во соработка со Агенција за филм на Р. Северна Македонија издаде брошура за поддржаните македонски проекти од програмата Креативна Европа МЕДИА 2014-2020

Брошурата може да ја превземете  тука

🌍Кампања: “MEDIA & ME”

“MEDIA & ME” е кампања иницирана од МЕДИА Деск МК преку која се промовираат македонските филмаџии кои биле дел од различни тренинг програми поддржани од Креативна Европа МЕДИА.

Клучни трендови во 2019/2020

„Европската аудиовизуелна опсерваторија“ ја издаде својата годишна публикација 2019/2020 во која може да прочитате за клучните трендови во кинематографијата, телевизијата и video-on-demand  платформите

Преземи ја публикацијата тука 

Преку 1 000 играни филмови и серии во Европа годишно

„Европската аудиовизуелна опсерваторија“ го објави извештајот во кој се анализира продукцијата на играна програма (филм/серија) наменета за ТВ или on demand сервиси .

Преземете го извештајот тука

Финансирање на играниот филм во Европа

„Европската аудиовизуелна опсерваторија“ издаде публикација во која има анализа на европските филмови од 2017-та година и начинот на нивното финансирање

Преземи ја публикацијата тука 

 

 

Факти и бројки 2019

Во публикацијата „Факти и бројки 2019“ образложена е реализацијата на финансиските средства за работата на Агенцијата за филм, реализацијата на проектите од национален интерес и останатите активности од работењето во изминатата година, како и поддржаните македонски проекти од Креативна Европа МЕДИА

Тренинзи 2018-2020

Improving the skills of talented European professionals is a
core objective of the Creative Europe MEDIA programme
of the European Union. The following training courses are
all funded by Creative Europe MEDIA and differ in costs,
format, length and target group. They take place at various
sites all over Europe and beyond.

Брошура

Маркети 2019

Improving the access to markets for professionals of
the European audiovisual industry is a core objective
of the Creative Europe MEDIA programme of the
European Union.

Брошура

Креативна Европа 2020

Работната програма за 2020-та година на Креативна Европа МЕДИА со вкупен буџет од 1.46 милјарди евра

МЕДИА во кратки црти

МЕДИА Деск МК изработи брошура наменета за сите кои сакаат да се информираат за програмата Креативна Европа МЕДИА.

Превземете ја броушурата.