Работилници

Series Mania Forum 2021

За продуценти на драмска серија кои бараат меѓународни копродукциски партнери

Рок на пријавување: 6 јануари, 2020

Cinekid Script LAB

Тренинг програма за сценаристи и режисери за филмски проекти за деца.

Можност за стипендии

Рок на пријавување: 1 јуни, 2020

Atelier Ludwigsburg Paris

Едногодишна тренинг програма за млади филмски продуценти и дистрибутери

Рок на пријавување: 1 јуни, 2020

SOFA-School of Film Advancement

Работилница за професионалци со искуство во менаџмент на култура со уникатни идеи за аудиовизуелни проекти

Можност за стипендии

Рок на пријавување: 10 јуни, 2020

EPI- European Co-production:Legal and Financial Aspects

Работилница за филмски и ТВ професионалци (продуценти, дистрибутери, уредници) заинтересирани за копродукции

Можност за стипендии

Рок на пријавување: 1 октомври, 2020

ACE 30

Напредна работилница за продуценти со проекти во развој со копродукциски потенцијал

Можност за стипендии

Рок на пријавување: 12 јуни, 2020

MEDIMED 2020

Работилница и пичинг форум за филмаџии со документарен проект во развој

Рок на пријавување: 31 јули, 2020

SCRIPTEAST

Тренинг програма за сценаристи

Можност за стипендии

Рок на пријавување: 31 јули, 2020

Script workshop

Работилница за сценаристи од Балканот со долгометражен филм во развој

Рок на пријавување: 15 август, 2020

EAVE Marketing Workshop 2020

Работилница за филмски професионалци за продажба, дистрибуција и маркетинг на филм

Можност за стипендии

Рок на пријавување: 17 август, 2020