Работилници

APostLab 2021

За продуценти со проект во било која фаза од продукција

Можност за стипендии

Рок на пријавување: 30 октомври, 2020

WHEN EAST MEETS WEST 2021

Копродукциски форум за Европски документарни и играни филмови во развој

Рок на пријавување: 31 Октомври, 2020

EURODOC 2021

За продуценти/режисери со документарен проект во развој

Можност за стипендии

Рок на пријавање: 1 ноември, 2020

East Doc Platform

Платформа за копродукција, финансирање и дистрибуција на документарни филмови

Рок на пријавување: 13 ноември, 2020

Cartoon movie 2021

Пичинг и ко-продукциски форум за анимиран долгометражен филм

Рок на пријавување: 18 ноември, 2020

CEE Animation Workshop 2021

Програма за филмски професионалци со анимиран проект во развој

Рок на пријавување: 23 ноември, 2020

M:Brane 2021

Копродукциски форум за проекти за млада публика

Рок на пријавување: 3 декември, 2020

Cinekid Script LAB

Тренинг програма за сценаристи и режисери за филмски проекти за деца.

Можност за стипендии

Рок на пријавување: 1 јуни, 2020

Atelier Ludwigsburg Paris

Едногодишна тренинг програма за млади филмски продуценти и дистрибутери

Рок на пријавување: 1 јуни, 2020

SOFA-School of Film Advancement

Работилница за професионалци со искуство во менаџмент на култура со уникатни идеи за аудиовизуелни проекти

Можност за стипендии

Рок на пријавување: 10 јуни, 2020