Oтворени повици

06.07.2022

Развој на европски копродукциски проект (2022)

Рок за аплицирање: 8. септември 2022г. 17:00 ч

27.04.2022

Европска филмска продажба (2022)

Рок на аплицирање: затворен

27.04.2022

Европски ВОД мрежи и оператори (2022)

Рок на аплицирање: затворен

06.03.2022

Европски развој на мали групни проекти (2022)

Рок за аплицирање: 8. септември 2022г. 17:00 ч

04.03.2022

Развој на видео игри и VR/AR содржина (2022)

Рок на аплицирање: затворен

03.03.2022

ТВ и онлајн содржина (2022)

Рок за аплицирање: 20 септември 2022г. | 17:00ч

02.03.2022

Култивирање на европски медиумски таленти и вештини (2022)

Рок за аплицирање: затворен

20.02.2022

Иновативни алатки и деловни модели (2022)

Рок за аплицирање: затворен

20.02.2022

Европски развој на групни проекти (2022)

Рок за аплицирање: затворен

20.02.2022

Европска филмска дистрибуција (2022)

Рок на аплицирање: затворен