Oтворени повици

15.04.2024

Мрежи на Европски Кина

Линк: Networks of European Cinemas (CREA-MEDIA-2024-CINNET) Мрежи на европски кина е поддршка насочена кон поддршка на значителен дел од ненационални европски филмови за зголемена публика и обновено кино искуство. Покрај промоција на европските филмови, овој повик има за цел приспособување на деловните практики на европските кина во однос на одржливост, вклученост и пристапност, како и развој на еколошката индустрија. […]

11.04.2024

Европски Развој на Mали Групни Проекти 2024

Линк: European mini-slate development (CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE) Европски развој на мали групни проекти е поддршка насочена кон поттикнување на конкурентноста и зголемување на економската вредност на пазарот на европските независни продуцентски куќи  кои потекнуваат од држави со мал продукциски капацитет. Целта на овој повик е да го зголеми капацитетот на продуцентите од државите со низок аудиовизуелен капацитет […]

14.12.2023

Развој на Eвропски копродукциски проект

Рок за пријавување: 6 Март 2024

14.12.2023

Европска Филмска Дистрибуција

Рок за пријавување: 25 Април 2024

13.10.2023

Пазари и Вмрежување

Рок за пријавување: 18 јануари 2024

13.10.2023

Филмови во Движење 2024

Рок за аплицирање: 14 март и 18 јули 2024

13.10.2023

Европски ВОД Мрежи и Оператори 2024

Рок за аплицирање: 9 април 2024

13.10.2023

Развој на видео игри и VR/AR содржина

Рок за аплицирање: 24 Јануари 2024

13.10.2023

ТВ и Онлајн содржина 2024

Рок за аплицирање: 13 декември 2023

12.10.2023

Иновативни алатки и Бизнис модели 2024

Рок на аплицирање: 25 јануари 2024