Oтворени повици

30.09.2019

Филмска едукација 2020

Рок 12/03/2020

30.09.2019

Дистрибуција (автоматска поддршка) 2019

Статус Рок Повик Отворен 07/11/19 – 12:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/29/2018

30.09.2019

Развој на видео игри 2020

  Статус Рок Повик Отворен 12/02/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/19/2019   Наменет за: компании регистрирани за продукција на видео игри За какви активности се дава поддршка: развој на наративни видео игри наменети за комерцијална дистрибуција Онлајн насоки за повикот Документ: devvg2020_en

30.09.2019

Пристап до маркети 2020

Статус рок повик Отворен 06/02/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/27/2019   Поддршка на активности во и надвор од земјите членки на МЕДИА програмата. Наменет за: Акција 1: Физички маркети на европските аудиовизелни професионалци Акција 2: Промотивни активности на европските дела Активности мора да започнат во периодот 01/07/2020 and 30/06/2021 Онлајн насоки за повикот Документ: en_call_for_proposals-access_to_market_eacea-27-2019_en.doc

30.09.2019

Развој на збирни проекти 2020

  Статус Рок повик отвoрен 04/02/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/18/2019 Кој може да аплицира: независни продуцентски компании За какви активности се дава поддршка: за развој на минимум 3, максимум 5 проекти Онлајн насоки за повикот Документ: devsf2020_en

30.09.2019

Ко-продукцсики фондови 2020

  Статус Рок Повик Отворен 15/01/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA 29/2019   Кој може да аплицира: апликантот мора да има ко-продукциски фонд којшто е активен најмалку 12 месеци и чија главна активнсот е поддршката на интернационални ко-продукции Онлајн насоки за повикот Документ en_call_notice_coprod_funds_29-2019

30.09.2019

Онлајн промоција на европски аудиовизуелни дела 2020

Статус Рок Повик Отворен 07/04/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA 23/2019   Кој може да аплицирa:  компании, НВО, асоцијации, општини Повикот вклучува три различни акции за кои може да се аплицира Акција 1: промоција и маркетинг на ВОД платформи (VOD—video on demand) Наменета за: постоечки VOD платформи   Акција 2: Соработка помеѓу европски ВОД платформи […]

30.09.2019

Телевизиско прикажување 2020

  Статус Рок Повик отворен ·         28/11/19 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) ·         14/05/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA 20/2019 Кој може да аплицира: независни продуцентски компании За какви активности се дава поддршка: продукција и дистрибуција на тв програма со потенцијал да цирклулира во Европa Продукција на: – Игран филм/серија (втора/трета сезона) минумум 90 минути – […]

30.09.2019

Дистрибуција (селективна шема) 2020

Рок:

27.09.2019

Фестивали 2020

  Статус Рок Повик Отворен 21/11/19 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) 23/04/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time) EACEA/26/2019 Акција 1 Поддршка за филмски фестивали Акција 2 Поддршка за европска мрежа од фестивали Онлајн насоки за повикот Документ: en_festivals_eacea-26-2019