Oтворени повици

05.04.2019

Поддршка за филмски фестивали

Рок: 07.05.02019 Повик: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2019-call-eacea-322018_en Упатство за аплицирање: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2019-call-eacea-322018_en

19.12.2017

Промоција на аудиовизуелни проекти онлајн

Отворен е повикот на Креативна Eвропа МЕДИА за Промоција на аудиовизуелни проекти онлајн Рок: 05.04.2019 Повик https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-302018_en Упатство за аплицирање: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-302018_en

17.11.2017

Дистрибуција: селективна поддршка

Отворени се повиците на Креативна Eвропа МЕДИА за Дистрибуција - Селективна шема. Рок: 04.06.2019 Повик: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2019_en Упатство за аплицирање: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2019_en

20.09.2017

Развој на проекти

РАЗВОЈ НА ПРОЕКТИ Рок: 24.04.2019 Support for Development of Audiovisual Content - Single Project 2018 - EACEA/22/2017 GUIDELINE Single Project Development За повеќе информации во...