Како да аплицираш

Како да аплицираш

За инструкции во однос на апликациите контактирајте ја Креативна Европа МЕДИА Деск МК  

E: media@ced.mk

Раководител на МЕДИА Деск МК

Бистра Георгиева  bistra.georgieva@ced.mk

Агенција за филм на Република Северна Македонија
ул. 8 Март бр. 4, 1000 Скопје, Македонија
тел. +389 2 3224 100 / факс. +389 2 3224 111
www.ced.mk / www.filmagency.gov.mk