Контакт

Контакт

Креативна Европа МЕДИА

Агенција за филм на Република Северна Македонија
ул. 8 Март бр. 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

www.media.ced.mk

media@ced.mk

+389 2 3224 100
+389 2 3224 111

Останати информации

www.filmagency.gov.mk