08.04.2016 - Новости

Прва поддршка од МЕДИА за Република Македонија

По официјалното пристапување на Република Македонија во потпрограмата МЕДИА на Креативна Европа на 24 јули 2015 година, на повикот за развој на проекти учествуваа два македонски филма, а исто така беа испратени и две апликации за поддршка на фестивали.

Од двете испратени апликации за развој на проекти, финансиски беше поддржан долгометражен филм наменет за деца „Шеќерното дете“ во режија на Игор Иванов кој е еден од 56-те селектирани проекти од 356 пријавени во ноемврискиот рок во 2015 година.

„Шеќерното дете“ е филм поддржан од страна на Агенцијата за филм на Република Македонија во 2015 година, а е во продукција на Скопје Филм Студио, Томи Салковски како продуцент. Додека сценариото за филмот е напишано по мотиви од новелата „Шеќерната приказна“ од Славко Јаневски.

„Шеќерното дете“ покрај поддршката од страна на Агенцијата и поддршка за развој од потпрограмата МЕДИА, вооедно има поддршка за развој и од регионалниот фонд SEE Cinema Network.

Првата поддршка на проект од Република Македонија се случува во истиот период кога и официјално започнува да работи Канцеларијата на МЕДИА при Агенцијата за филм на РМ која ќе ги информира и ќе им дава поддршка на македонските филмски работници и други заинтересирани страни при изготвувањето на нивните апликации за конкурстите објавени од страна на оваа потпрограма.