02.05.2016 - Новости

МЕДИА Инфо ден во ЕУ Инфо Центар 04.05.2016

На 04.05.2016 (среда), во ЕУ Инфо Центарот, со почеток во 10.30 часот, ќе се одржи Инфо ден за Креативна Европа – потпрограма МЕДИА. Гостин на настанот ќе биде Г-динот Камен Балкански, раководител на Канцеларијата на Креативна Европа Бугарија за потпрограмата МЕДИА, со кого што во вториот дел е предвидена сесија за Прашања и одговори.

АГЕНДА:
10.30 – 11.00 Пријавување
11.00 – 11.15 Обраќање на Г-ѓа Мими Ѓоргоска Илиевска, Директор на Агенцијата за филм
11.15 – 11.30 Презентација на Креативна Европа, Потпрограма Култура, Г-ѓа Билјана Прентоска
11.30 – 12.00 Презентација на Креативна Европа, Потпрограма МЕДИА,Владимир Стојчевски
12.00 – 12.30 Презентација на искуствата на Канцеларијата на Креативна Европа од Бугарија, за Потпрограма МЕДИА, Г-дин Камен Балкански
12.30 – 13.00 Пауза
13.00 – 14.30 Сесија за Прашања и одговори со Г-дин Камен Балкански од Канцеларијата на Креативна Европа од Бугарија, за Потпрограма МЕДИА

Повеќе информации за Потпрограмата МЕДИА се достапни на веб страната: http://www.ced.mk/mediamk/mk/