06.06.2016 - Новости

Инфо Ден на Креативна Европа во Струмица

На 10 Јуни со почеток во 12 часот, во библиотеката „Благој Јанков – Мучето“ во Струмица, ќе се одржи инфо ден за Креативна Европа, потпрограми МЕДИА и Култура. Организатор на настанот е ЕУ Инфо Центарот од Скопје.