06.10.2016 - Новости

Инфо ден и работилници за „Креативна Европа (Култура и МЕДИА)“ 13-14 октомври 2016, Скопје

Министерството за култура на Република Македонија и Агенцијата за филм на Република Македонија, во рамките на спроведувањето на програмата Креативна Европа (Култура и МЕДИА), организираат дводневен настан, во соработка со Канцеларијата за Креативна Европа на Република Словенија и организацијата за европски програми Еуклид од Велика Британија. Настанот ќе се одржи на 13 октомври 2016 во Порта Македонија и на 14 октомври 2016 во Центарот за дизајн и иновации „Јавна соба“ во Скопје, со почеток во 10.00 часот.

Во текот на двата дена ќе биде претставена програмата Креативна Европа (Култура и МЕДИА), ќе бидат презентирани словенечките и британските искуства, а ќе се одржат и посебни работилници за Култура и МЕДИА, на кои заинтересираните оператори од културниот и аудиовизуелниот сектор, ќе може да добијат конкретни информации и насоки во однос на проектите кои ги подготвуваат за претстојните повици за аплицирање.

Во прилог следи програмата за дводневниот настан.

Вашето присуство потврдете го на следните маил адреси: biljana.prentoska@ced.mk и vladimir.stojcevski@ced.mk

13 октомври, 2016 година – Место: Порта Македонија, Скопје

09.30 Пријавување на учесниците

10.00 Воведни обраќања за „Креативна Европа (Култура и МЕДИА)“

 • д-р Елизабета Канческа – МилевскаМинистер за култура(TBC)
 • Мими Ѓоргоска Илиевска, Директор на Агенцијата за филм на РМ

10.20 Кафе пауза

10.30 Презентација на „Креативна Европа (Култура и МЕДИА)“

 • Билјана Прентоска, Одделение за Креативна Европа – Култура, Министерство  за култура
 • Владимир Стојчески, Одделение за Креативна Европа – МЕДИА, АФРМ

11.15 Презентација на словеченкото искуство во „Креативна Европа (Култура иМЕДИА)“ преку примери  на добра пракса

 • Матеја Лазар, Канцеларија за Креативна Европа–Култура, МОТОВИЛА, Љубљана
 • Сабина Бришки, Канцеларија за Креативна Европа – МЕДИА, МОТОВИЛА, Љубљана

12.15 Ручек пауза

13.00 Презентација на британското искуство во Креативна Европа (Култура и МЕДИА)

 • Џефри Браун, Директор на ЕУКЛИД, Манчестер, Велика Британија

14.00 Развој на публика – приоритет на Креативна Европа (Култура и МЕДИА)

 • Џефри Браун, Директор на ЕУКЛИД, Манчестер, Велика Британија

15.00 Прашања и одговори

14 октомври 2016 година – Место: Центар за дизајн и иновации – Јавна соба, Скопје

10.30 Вовед во работилниците

 • Билјана Прентоска,Одделение за Креативна Европа – Култура, Македонија
 • Владимир Стојчески, Одделение за Креативна Европа – МЕДИА, АФРМ

Работилница за Потпрограма Култура:

11.00 „39 чекори за успешна апликација“

 • Џефри Браун, Директор на ЕУКЛИД, Манчестер, Велика Британија

12.00  Работа со учесниците во групи

 • Џефри Браун, Директор на ЕУКЛИД, Манчестер, Велика Британија,
 • Матеја Лазар, Канцеларија за Креативна Европа – Култура,Словенија,
 • Билјана Прентоска,Одделение за Креативна Европа – Култура, Македонија

13.00 Ручек пауза

14.00 Работа во групи

 • Џефри Браун, Директор на ЕУКЛИД, Манчестер, Велика Британија,
 • Матеја Лазар, Канцеларија за Креативна Европа – Култура,Словенија,
 • Билјана Прентоска,Одделение за Креативна Европа – Култура, Македонија

15.00 Затворање на работилницата

Работилница за Потпрограма МЕДИА:

11.00 Насоки за пополнување на формуларите за апликација

 • Сабина Бришки, Канцеларија за Креативна Европа – МЕДИА, МОТОВИЛА, Љубљана
 • Владимир Стојчески, Одделение за Креативна Европа – МЕДИА, АФРМ

12.00 Работа во групи со учесниците

 • Сабина Бришки, Канцеларија за Креативна Европа – МЕДИА, МОТОВИЛА, Љубљана
 • Владимир Стојчески, Одделение за Креативна Европа – МЕДИА, АФРМ

13.00 Ручек пауза

14.00 Работа во групи со учесниците

 • Сабина Бришки, Канцеларија за Креативна Европа – МЕДИА, МОТОВИЛА, Љубљана
 • Владимир Стојчески, Одделение за Креативна Европа – МЕДИА, АФРМ

15.00 Затворање на работилницата