24.11.2016 - Новости

Презентација на Креативна Европа (Култура и МЕДИА)

На 1 декември 2016 година, во Центарот за дизајн и иновации Јавна соба – Скопје, ќе се одржи презентација на двете потпрограми на Креативна Европа, Култура и МЕДИА. Гости на настанот ќе бидат претставници на Канцеларијата на Креативна Европа – Култура од Холандија и на Канцеларијата на Креативна Европа – МЕДИА од Бугарија.

Агенда Потпрограма – Култура / 01.12.2016, Центар за дизајн и иновации Јавна соба – Скопје

 • 10.30-11.00, Презентација на Потпрограмата Култура – Билјана Прентоска – Одделение за Креатина Европа – Култура, Министерство за култура на РМ
 • 11.00-11.15, Презентација на холандското искуство со Потпрограмата Култура – Клартје Булт и Максим Зеф, Канцеларија за Креативна Европа – Култура на Холандија
 • 11.15-12.15, Презнетација на категоријата Платформи и примери на добра пракса – Клартје Булт и Максим Зеф, Канцеларија за Креативна Европа – Култура на Холандија
 • 12.15-13.00, Пауза за ручек
 • 13.00-14.00, Примери на добра пракса – Категорија: Проекти за соработка
  • 1 Проект: „КУ-ТЕНДА“, д-р Елица Стоилова, Пловдивски универзитет и Здружение Центар за интеркултурен дијалог – Куманово
  • Проект: Балканска дизајн мрежа, Александар Велиновски, проект Коориднатор, Јавна соба – Скопје
 • 14.00-14.30, Прашања и одговори 

Агенда Потпрограма – МЕДИА / 01.12.2016, Центар за дизајн и иновации Јавна соба – Скопје

 • 10.30-11.00, Презентација на досегашните резултати од Потпрограмата МЕДИА, Владимир Стојчевски – Канцеларија за Креативна Европа – МЕДИА, Агенција за филм на РМ
 • 11.00-14.00, Дебата на тема: ,,Креативна Европа МЕДИА – Можности и предизвици’’, ГостинКамен Балкански – Канцеларија за Креативна Европа – МЕДИА на Р. Бугарија
 • 12.15-13.00, Пауза за ручек
 • 14.00-14.30, Прашања и одговори