22.11.2019 - Новости

Резултати: развој на проект

Објавени се  резултатите на повикот: Развој на проект 2019 за апликации кои се пријавени во вториот рок. На овој повик пријавени се 342 проекти од кои 70 (38 играни, 22 документарни и 10 анимирани) проекти добија поддршка за ко-финансирање со вкупен буџет од 2,730,000 евра. 

Листа на селектирани проекти

Листа на апликации по земји 

Следниот рок за пријавување на овој повик е до 12/05/2020 година. Продуцентските компании кои се заинтересирани за аплицирање препорачуваме да закажат консултации во МЕДИА Деск МК за да добијат детални насоки, совети и објаснувања за критериумите според кои се оценуваат проектите.