26.02.2020 - Новости

МЕДИА Деск МК во Софија (одложено)

На 20-ти март,  во рамките на „Софија филм фестивал“ МЕДИА Деск МК заедно со десковите од Бугарија, Хрватска и Белгија ќе одржат отворен инфо ден на кој ќе се споделат искуствата и успешните проекти од секоја земја во однос на програмата Креативна Европа МЕДИА.

Ажурирано 15-ти март,2020: заради светската состојба со вирусот корона фестивалот во Софија и сите дополнителни активности се одложија