16.06.2021 - Новости

ДЕНОВИ НА КРЕАТИВНА ЕВРОПА МЕДИА

Во знак на заокружување на програмата Креативна Европа 2014-2020, МЕДИА Деск МК организираше низа настани во периодот од 9-14 јуни 2021 “Денови на Креативна Европа МЕДИА”, во повеќе градови во Македонија со проекции на филмови подржани од потпрограмата МЕДИА на Креативна Европа.

Во настаните се вклучија ЕУ хаус, киносалите во Македонија кои се дел од Europa Cinemas мрежата на европски киносали, Агенција за Филм на Република Северна Македонија и European Film Challenge проектот поддржан од МЕДИА.

“Денови на Креативна Европа МЕДИА” започна во Центарот за култура – Битола со проекција на оскаровскиот филм “Another round” поддржан од потпрограмата МЕДИА, а заврши со настанот во МКЦ на 14 јуни со соработка со European Film Challenge  со прикажување на филмот “18% Сино” , филм поддржан од потпрограмата МЕДИА и Агенција за филм на Р. Северна Македонија.