21.06.2021 - Новости

КРЕАТИВНА ЕВРОПА МЕДИА 2021-2027

 

По официјалното усвојување на новата програма Креативна Европа 2021-2027, на 28 мај 2021, распишани се и првите конкурси.

Клучните приоритети на МЕДИА потпрограмата во новиот циклус се зголемена европска соработка, понатамошна дигитализација на индустријата како и хоризонтални приоритети на одржливост и разновидност, кои навлегуваат во целата програма.

Благодарение на значајното зголемување на буџетот, Креативна Европа ке има на располагање 2,44 милијарди евра во наредните седум години, од кои повеќе од 1,4 милијарди евра (58%) е определено за МЕДИА потпрограмата.

Најважните измени во новата МЕДИА потпрограма

МЕДИА потпрограмата започнува нов седумгодишен циклус со нова структура во чии рамки конкурсите се поделени во четири групи:

1.Содржина:    Поттикнување на соработка и иновации во создавање и произведување на висококвалитетни дела.

2.Бизнис:    Промоција на деловни иновации, конкурентност, овозможување на раст и развој на талент со цел зајакнување на европската индустрија во однос на глобалните конкуренти.

3.Публика:    Зголемување на достапност и видливост на аудиовизуелни дела кај потенцијалната публика по пат на дистрибуција и иницијатива за развој на публика.

4.Културна политика:    Подршка на форуми за политичка дискусија/размена, истражувања и извештаи.Промовирање на активности кои имаат за цел подигање на свеста за различните аспекти на индустријата.

Отворени конкурси за аплицирање на проекти:

 

 

·        Networks of European Cinemas  – Open for submission

Мрежа на Европски Кина Отворен

Рок за аплицирање: 10. Август 2021 година во 17.00h ( Брисел)
·        Films on the Move(Distribution – Selective Support) – Open for submission

Дистрибуција – Селективна Шема – Отворен

Рок за аплицирање: 24. Август 2021 година во 17.00h ( Брисел)
·      European Mini Slate Development – Open for submission

Европски мини развој на групни проекти– Отворен

Рок за аплицирање: 12 август 2021 година во 17.00h ( Брисел)
·        European Festivals – Open for submission

Европски Фестивали   – Отворен

Рок за аплицирање: 24.август 2021 година во 17.00h ( Брисел)
·      Markets and Networking  – Open for submission

Маркети и вмрежувања  – Отворен

Рок за аплицирање: 24.август 2021 година во 17.00h ( Брисел)
·      TV and online content– Open for submission

ТВ и онлајн содржина – Отворен

Рок за аплицирање: 25.август 2021 година во 17.00h ( Брисел)
·      European Slate Development – Open for submission

Европски развој на групни проекти – Отворен

Рок за аплицирање: 25.август 2021 година во 17.00h ( Брисел)
·      Fostering European media talents and skills (Training Initiative),

Негување на европските медиуми  на таленти и вештини

Рок за аплицирање: 26.август 2021 година во 17.00h ( Брисел)
·        Audience Development and Film education– Open for submission

Развој на публика и филмско образование – Отворен

Рок за аплицирање: 5.октомври  2021 година во 17.00h ( Брисел)

·      Innovation Lab  – Open for submission

Лабораторија за иновации Отворен

Рок за аплицирање: 5.октомври  2021 година во 17.00h ( Брисел)
·      European VOD networks and operators  – Open for submission

Вод платформа Отворен

Рок за аплицирање: 5.октомври  2021 година во 17.00h ( Брисел)
·      European Co-development– Open for submission

Развој на Европски копродукциски проект– Отворен

Рок за аплицирање: 17 ноември  2021 година во 17.00h ( Брисел)
·      Innovative tools and business models  – Open for submission

Иновативни алатки и деловни модели Отворен

Рок за аплицирање: 24.август 2021 година во 17.00h ( Брисел)
·      Talent & Skills  – Open for submission
                        Талент и вештини  – Отворен

Рок за аплицирање: 26.август 2021 година во 17.00h ( Брисел)
·      NEWS-Journalism partnerships– Open for submission

Новинарско партнерство– Отворен

Рок за аплицирање: 26.август 2021 година во  17.00h ( Брисел)

 

 

Подетални информации и инструкции за начинот на аплицирање можете да пронајдете на  линкот :

The Funding & Tenders Portal for Beginners!

На истиот портал во наредниот период ќе бидат објавени сите конкурси во рамките на програмата Креативна Европа 2021- 2027

Воедно ги молиме сите заинтересирани апликанти , доколку се уште не се, да се регистрираат преку новиот портал  на време.

Во рамките на новата МЕДИА потпрограма, аплицирањето ќе се извршува исклучиво и само по пат на

 Funding and Tender Portala.

Вебинар за користење на порталот

ENTER

Подетално:   MEDIA desk MK