30.06.2021 - Новости

МЕДИА денови на онлајн инфо за сите Повици

МЕДИА Деск МК најавува дека Извршната агенција за образование и Култура (EACEA) од 30.06. до 16.07.2021 година ќе организира онлајн МЕДИА инфо денови за сите заинтересирани, и тоа по следниот распоред:

 

Ø  30. 6. од 10 до 11.30 часот

 • Маркет и вмрежување
 • Негување на Европските медиуми на таленти и вештини

Markets & Networking and Fostering European Media Talents and Skills:

CLICK TO JOIN
Meeting number: 175 382 1346

Password: MMmjN4BB?72 (66656422 from phones)

Ø  1. 7. од 14 до 15.30 часот

 • Еропски развој и Европски мини развој на групни проекти

European Slate and Mini-slate Development
CLICK TO JOIN
Meeting number: 175 680 1531

Password: 8QqXAEVC$28 (87792382 from phones)

Ø  1. 7. oд 16 дo 17.30 часот

 • Развој на Европски копродукцијски проекти

European Co-development:
CLICK TO JOIN

Meeting number: 175 997 2059
Password: QGq5mDPT@33 (74756378 from phones)

Ø  2. 7. oд 10.30 дo 12 часот

 • Вод Платформа

VOD Networks:
CLICK TO JOIN
Meeting number: 175 256 5554

Password: EdsP5p52jk* (33775752 from phones)

Ø  2. 7. oд 14 дo 15.30 часот

 • ТВ и онлајн содржина

TV and Online Content:
CLICK TO JOIN
Meeting number: 175 458 8240

Password: BevK7Kjr7$4 (23857557 from phones)

Ø  5. 7. oд 10 дo 11.30 часот

 • Иновативни алатки и деловни модели
 • Лабораторија за иновации

InnovTools and InnovLab:
CLICK TO JOIN
Meeting number: 175 182 8141

Password: puMa92Ari9$ (78629227 from phones)

Ø  5. 7. oд 15 дo 17 часот

 • Новинарско партнерство

Journalism Partnerships:
CLICK TO JOIN
Meeting number: 175 595 1240
Password: uYxEpEM73@8 (89937367 from phones)

Ø  15. 7. oд 15 дo 16.30 часот

 • Европски Фестивали

European Festivals:
CLICK TO JOIN
Meeting number: 175 932 4727
Password: QPuDd5PN5@7 (77833576 from phones)

Ø  16. 7. oд 15 дo 16.30 часот

 • Развој на публика и филмско образование

Audience Development and Film Education:
CLICK TO JOIN
Meeting number: 175 311 8980

Password: cwVuRCn@782 (29887261 from phones)

 

За учество на Инфо состаноците не е потребна претходна регистрација.

Ваш МЕДИА Деск-МК