23.11.2023 - Новости

Јавен повик за поддршка за филмови на Европски филмски пазар

EFP (European Film Promotion) објавува јавен повик за поддршка за продажба на филмови за поднесување кампањи за дигитална промоција на неодамнешни европски филмови до купувачи и дистрибутери во земји надвор од Европа на Европскиот филмски пазар (EFM) (15 – 21 февруари 2024 година) Германија – онлајн.

Ве молиме поднесете апликации преку следниов линк:  https://application.efp-online.com/

Краен рок за аплицирање: 22 јануари 2024 година

Кој може да поднесе?

  • Европски светски продажни компании регистрирани во порталот за Финансирање и тендерски можности на Европската комисија, одобрени од соодветниот европски институт за промоција на филмови и исто така регистрирани преку Интернет во EFM за да гарантираат пристап до купувачите надвор од Европа

Што е покриено со FSS?

  • Трошоци/инвестиции за дигитална промоција и маркетинг кампањи насочени кон купувачи надвор од Европа

Кои филмови се подобни?

  • Неодамнешни завршени и недовршени филмови кои имаат оригинални авторски права утврдени во 2023/2024 година
  • Европски филмови произведени во мнозинство соминимална должина од 60′ и потекло од земја која е дел од Креативна Европа Медиа и дел од насоките FSS
  • Филмови, анимации и документарни филмови (долгометражни)
  • Филмовите мора да бидат дел од пазарот
  • Апликациите може да вклучуваат до 5 европски готови и недовршени филмови
  • Апликациите може да НЕ вклучуваат ГОТОВИ филмови кои биле поддржани преку FSS на друг пазар додека сè уште биле недовршени

Колку е достапно?

  • Инвестиција до 50% од вкупните трошоци до максимум 5.000 евра по кампања за вкупно трошење од 10.000 евра.

Апликациите за Дигитал Плус и Дигитална Инклузија се отворени во текот на целата година до мај 2024 година. Апликациите за Дигитал Плус се однесуваат на дополнителни фестивали со меѓународен дострел, како што е филмскиот фестивал Слемденс во јануари.

Апликациите за дигитална инклузија или вклучување се однесуваат на апликации за филмови кои прикажуваат родова рамнотежа, правичност и вклученост.

Ве молиме, внимателно прочитајте ги упатствата на FSS за повеќе детали:

https://www.efp-online.com/en/project_market/guidelines.php